centrullabor@yahoo.com

Vino la școala! Proiect pentru reducerea abandonului școlar și creșterea participării la educație – POCU

„Vino la școală! Proiect pentru reducerea abandonului școlar și creșterea participării la educație” a fost implementat de către Centrul de Instruire și Consultanță Labor (Beneficiar) în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” din Urziceni, în perioada octombrie 2018 – martie 2022.
Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 si a avut un buget total de 1.960.438.56 lei, din care valoarea cofinanțării UE a fost de1.666.372.78 lei.Obiectivul general:

Asigurarea accesului la un învăţământ general incluziv pentru preşcolarii şi elevii din Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni aflaţi în risc de abandon şcolar precum şi pentru tinerii/adulţii din comunitatea defavorizată aflată în proximitate.

Obiectivele specifice:

OS1. Creşterea gradului de participare la nivel local pentru reducerea abandonului şcolar şi susţinerea unui învăţământ general incluziv, prin conştientizarea cetăţenilor şi dezvoltarea unui Parteneriat durabil între şcoală, angajatori şi autorităţi.

OS2: Crearea unui cadru organizat pentru dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi parentale pentru 120 de părinţi prin programe de educaţie non-formală.

OS3: Creşterea nivelului educaţional (cognitiv şi aptitudinal) pentru 50 de preşcolari, 260 elevi şi 50 tineri/adulţi prin programe de consiliere, de educaţie alternativă şi remedială şi prin programe ADS.

OS4: Diminuarea nevoilor materiale cu care se confruntă 50 preşcolari, 180 elevi şi 50 tineri/adulţi precum şi şcoala, prin sprijin financiar/material şi dotarea spaţiilor pentru activităţi educative.

Activități de conștientizare a comunității și dezvoltare a unui parteneriat local pentru susținerea accesului egal la învățământul general

„Școala pentru părinți” – activități de educație parentală

Activități pentru preșcolari

Activități pentru elevi

Activități „A Doua Șansă” pentru tineri/adulți