centrullabor@yahoo.com

Termeni si conditii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.Labor.ro

Acceptarea contractului de utilizare

Acest contract se aplică site-ului Labor.ro, serviciilor şi conţinutului acestuia.

Site-ul, serviciile şi conţinutul Labor.ro vă sunt oferite condiţionat de acceptarea dvs fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile din acest document, nu folosiţi site-ul Labor.ro şi serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi să respectaţi „Termenii şi Condiţiile” noastre. Vă recomandăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi „Termenii şi Condiţiile” deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-urilor Labor.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.

Descrierea serviciilor

Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile Labor.ro includ diverse anunţuri, mesaje administrative conţinute de buletinele informative Labor.ro şi că aceste mesaje sunt implicite calităţii de membru Labor.ro, neexistând opţiunea de a renunţa la astfel de mesaje. Dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că serviciile sunt oferite „aşa cum sunt”, iar Labor.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru ştergerea, transmiterea sau salvarea greşită a setărilor personalizate.

Obligaţii la înregistrare

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul Labor.ro, vă obligaţi să:
1) furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului şi
2) menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Labor.ro are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.

Responsabilităţile utilizatorului

Ca utilizator sunteţi responsabil de propriile acţiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcaţi, puneţi la dispoziţie în mod public pe contul pus la dispoziţie de companie.

Vă obligaţi să nu faceţi următoarele lucruri :

a) să publicaţi material cu drept de autor, dacă nu sunteţi autorul sau dacă nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
b) să publicaţi materiale obscene, defăimătoare, de ameninţare sau răuvoitoare faţă de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică;
c) să publicaţi o imagine sau o afirmaţie explicit sexuală;
d) să publicaţi materiale care conţin viruşi, viermi sau alte programe cu intenţia de a distruge orice sistem sau informaţie;
e) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);
f) încărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoţionale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lanţ, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepţia porţiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop;
g) avea adrese multiple în cadrul site-ului care se aseamănă sau care sunt create pe aceeaşi temă;
h) promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informaţii despre modul de a fabrica, achiziţiona sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme şi crearea de site-uri „crush”;
i) posta, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresă, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalţi utilizatori (descrieri, pseudonim etc.)

Labor.ro nu garantează credibilitatea, acurateţea informaţiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo părere exprimată de către utilizatori.
Labor.ro acţionează ca un factor pasiv în distribuţia online şi publicarea informaţiilor furnizate de către utilizatori şi nu are obligaţia de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga şi verifica afirmaţiile şi poate hotărî dacă informaţiile respective trebuie îndepărtate.
Labor.ro îşi poate asuma acţiuni sau măsuri în privinţa utilizatorului sau împotriva informaţiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat îi garantaţi firmei Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) şi licenţa de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conţinutul (în întregime sau parţial), la scară internaţională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteţi oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menţionate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site îşi menţine orice drepturi care ar putea deriva de aici.
Apreciem mesajele clienţilor noştri şi venim în întâmpinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenţionăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ţinem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenţii sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.

Informaţii pentru utilizatori

În momentul în care vă înregistraţi pe site, vi se vor cere anumite informaţii incluzând o adresă de e-mail validă. Pe lângă termenii şi condiţiile care vor fi reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înţelegeţi şi acceptaţi faptul că Labor.ro poate divulga unei terţe persoane anumite informaţii conţinute în cererea dumneavoastră de înregistrare.
Labor.ro îşi rezervă dreptul de a vă oferi serviciile şi produsele unui terţ, bazându-se pe datele menţionate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către Labor.ro de către un terţ implicat.

Contul, parola şi securitatea datelor

Sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor şi a parolei dumneavoastră. Veţi fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteţi de acord să sesizaţi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei şi a înregistrării dumneavoastră. Sunteţi de asemenea de acord să folosiţi butonul de ieşire din contul dvs când doriţi să părăsiţi site-ul. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, dacă consideră de cuviinţă, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiaţi, sau să scoată şi să şteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR poate de asemenea, oricând doreşte şi fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părţi a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.
Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile Labor.ro, conform oricărei reguli din prezentul Regulament, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord ca Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-urilor Labor.ro şi toate informaţiile în legătură cu acesta şi/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile Labor.ro. Mai mult, Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod, pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul Labor.ro.

Utilizarea materialelor

Labor.ro vă autorizează să vizualizaţi şi să faceţi download la o singură copie a materialelor de pe site doar în scopuri personale şi pentru uz necomercial. Conţinutul acestor site-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR. Compilaţia (adică adunarea şi rearanjarea) conţinutului acestui site web este dreptul exclusiv a Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveţi permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale.
Pe serverele care aparţin sau care sunt închiriate de către Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare şi/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei române în vigoare.

Proprietatea materialelor şi informatiilor introduse pe site-ul Labor.ro

Centrul de Instruire şi Consultanta LABOR nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizati companiei (inclusiv observaţiile şi sugestiile) sau pe care le postaţi, încărcaţi sau trimiteţi site-ului Labor.ro.
Totuşi, transmiţând aceste materiale, dvs sunteţi de acord să acordaţi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice şi să traducă; de a menţiona numele dvs în legătură cu materialul pe care l-aţi transmis; şi dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR.
Nu se vor pretinde şi nici acorda nici un fel de compensaţii pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligaţia de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs; compania are de asemenea dreptul să şteargă materialul dvs în orice moment şi fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.

Relaţia cu companiile care fac publicitate pe site-ul Labor.ro

Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR rulează campanii publicitare şi promoţii în cadrul site-urilor sale.
Corespondenţa sau afacerile sau participarea în promoţii ale companiilor de publicitate găsite pe sau prin intermediul site-urilor, inclusiv plăţi sau livrări ale unor bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, termene, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de relaţii sunt numai în responsabilitatea dumneavoastră şi a acestor companii. Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu este răspunzatoare şi nu va fi trasa la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relaţii sau rezultat din prezenţa unor astfel de companii în cadrul campaniilor publicitare ale site-ului Labor.ro.
Prin agrearea termenilor prezentului Contract acordaţi dreptul Centrului de Instruire şi Consultanţă LABOR de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informaţii sau oferte speciale.

Legături către alţi furnizori de informaţii sau servicii

Site-ul Labor.ro poate furniza, sau terţe părţi pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord ca firma Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu este responsabilă de disponibilitatea acestora şi nu garantează şi nu este responsabilă pentru nici un conţinut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.
Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.

Responsabilităţile Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR

Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, Labor.ro nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem şi nu putem fi implicaţi în relaţiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor Labor.ro, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulţi utilizatori, Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR (prin agenţii, administratorii şi angajaţii săi) este absolvită de orice răspundere sau despăgubire (directă sau indirectă) de orice fel şi de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvăluită sau nu, ivită în vreun mod care are legătură cu disputele.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu are obligaţia legală de a controla informaţiile oferite de alţi utilizatori, disponibile pe site. Informaţiile altor persoane pot fi neplăcute, vătămătoare sau inexacte.
Materialul poate conţine inexactităţi sau greşeli de scriere. Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu îşi asumă veridicitatea şi exactitatea materialului de pe site.
Dumneavoastră luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că sunteţi singurul responsabil pentru forma, conţinutul sau exactitatea materialului conţinut sau plasat de dumneavoastră pe site.

Limitarea responsabilităţii

Afirmaţi în mod expres că aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilităţii de folosire, date sau alte pagube (chiar daca Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a fost înainte informată de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultand din:
a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor site-ului Labor.ro;
b) acces neautorizat la deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
c) declaraţii sau acţiuni a oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului Labor.ro;
d) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Declaraţi în mod expres că înţelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:
a) utilizarea serviciilor site-urilor Labor.ro se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul „aşa cum sunt” sau „aşa cum sunt disponibile”.
b) Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu oferă nici o garanţie că:
b.1) serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
b.2) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
b.3) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea site-urilor Labor.ro şi a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere;
b.4) orice eroare de program va fi corectată;
c) Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR se află astfel la discreţia şi poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

Generalităţi

Dacă vreo prevedere din acest capitol „Termeni şi condiţii” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termeni şi condiţii”, acestea rămânând în vigoare. Aceşti „Termeni şi condiţii” constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră şi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR în privinţa utilizării site-urilor Labor.ro.
Aceste condiţii pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunţare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteţi citi cea mai recentă versiune a acestor condiţii oricând, accesând această pagină.
Prezentul acord constituie unica convenţie dintre dumneavoastră şi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR şi reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-urilor Labor.ro, impunându-se în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR sau site-urilor sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a Regulamentului). Puteţi de asemenea fi supuşi unei alte versiuni a Regulamentului care se poate aplica atunci când folosiţi alte servicii Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR sau ale partenerilor săi, conţinut al oricărei terţe părţi, sau software al oricărui terţ.
Regulamentul şi relaţiile dintre utilizatori şi Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR vor fi guvernate de legile aplicabile în România.

Acord de confidenţialitate

Echipa Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate şi la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor site-ului, o experienţă online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viaţa personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile pe care dumneavoastră le introduceţi în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveţi în vedere.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ LABOR S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR informaţii şi servicii de cea mai bună calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate.
Sunteti obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor puse la dispoziţia dvs. de către Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR. Refuzul dvs. determină imposibilitatea Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR de a vă oferi serviciile solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţile publice, angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţii de selecţie şi plasare a forţei de muncă, organizaţii de cercetare a pieţei.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Aria de acoperire a securităţii datelor cu caracter personal şi a politicii `cookie`

Acordul de confidenţialitate privind politica securităţii datelor personale, acoperă modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal care vă pot identifica când utilizaţi site-ul Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR. De asemenea se au în vedere şi datele persoanelor juridice, partenere sau nu, care utilizează site-ul Centrul de Instruire si Consultanta LABOR.

Acest acord de confidentilaitate furnizeaza informatii referitoare la `cookie`, utilizarea lor de catre terti si modul de dezactivare.

Informaţii generale colectate de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR

În momentul înregistrării pe site-ul Labor.ro, prin crearea unui cont, Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR va prelucra informaţii cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.
În unele zone ale site-urilor, Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR vă cere să furnizaţi date personale, incluzând numele dvs, adresa, adresa de e-mail, telefon, informaţii de contact şi alte informaţii prin care vă pot identifica. În alte zone ale siteurilor noastre, Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR colectează sau poate să colecteze informaţii demografice care nu vă pot identifica, cum ar fi : codul poştal, vârsta, sexul, interesele dvs. Uneori colectăm sau putem colecta o combinaţie între cele două tipuri de informaţii.
În momentul creării unui cont în reţeaua de site-uri Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR vă sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email , data naşterii, sex, profesie, cod poştal, domeniul de activitate şi interese personale. Crearea contului dvs pe site-ul nostru şi abonarea la serviciile noastre ne facilitează accesul la datele dvs cu caracter personal.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR de asemenea primeşte şi înregistrează pe serverele sale informaţii referitoare la adresa IP şi informaţiile cookie a site-ului solicitat de dvs.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR utilizează informaţia stocată – detaliile furnizate de dvs la înregistrare şi activitatea desfăşurată pe site-urile noastre – în scopul de a facilita accesul la aceste site-uri, de a îmbunătăţi anumite produse şi servicii şi pentru a vă informa referitor la ultimele produse şi servicii de care sunteţi interesat.

Afişarea datelor personale în spaţiile/domeniile publice ale Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR

Informaţiile cu caracter personal postate de către utilizatori în locurile/spaţiile publice aparţinând Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, cum ar fi forum-uri, chat-uri, liste de discuţii, baza de date cu CV-urile căutabile, pot fi copiate şi stocate de către terţi asupra cărora Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu are nici un control.
Noi nu suntem responsabili pentru faptul că terţe părţi utilizează informaţii pe care le-aţi postat sau le-aţi făcut disponibile în spaţiile publice aparţinând Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR.

Colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR

Noi utilizăm informaţiile strânse de pe site-ul Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluţiona întrebările dvs, de a îmbunătăţi site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite. La înregistrarea în cont v-aţi dat acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informaţi prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunităţi oferite de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR şi asupra informaţiilor adiţionale care sunt în interesul dvs precum şi newslettere cu informaţii utile.
Utilizarea datelor cu caracter personal de către Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal

Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terţe părţi informatiile dvs. cu caracter personal.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR poate, totuşi, transmite informaţia terţilor în următoarele cazuri:
– Cu acordul dvs. ;
– Dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate de dvs.
– În cazul în care informaţia e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR doar în măsura în care este necesară asistenţa lor.
– Putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe dacă:
(a) e prevazut într-o dispoziţie legală;
(b) protejează drepturile companiei Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR companiilor afiliate;
(c) previne o infracţiune sau protejează siguranţa naţională;
(d) protejează siguranţa individului sau siguranţa publică;
(e) aceste informaţii sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situaţii.
– în cazul în care activităţile dvs. contravin termenilor şi condiţiilor statuate de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse şi servicii;
– în cazul în care Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR fuzionează sau e achiziţionată total sau parţial de o altă companie baza de date e transferată noului operator. În cazul în care Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată doar cu acordul instanţei. În cazul în care vor apărea situaţii menţionate mai sus veţi fi anunţaţi prin e-mail sau printr-un anunţ postat pe site-ul Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR.

CV-urile

Din moment ce în reţeaua Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR există un site Labor.ro – de recrutare on-line vă acordăm posibilitatea de înregistrare a propriului CV în baza noastră de date.
Terţii (persoanele care solicită Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR pentru serviciul de căutare în CV-uri) care au acces la baza noastră de date vor avea acces la CV-ul dvs. Încercăm să limităm accesul la baza noastră de date doar angajatorilor, firmelor de resurse umane, managerilor de personal, specialiştilor în HR, şi agenţiilor/instituţiilor de securitate naţională dar nu garantăm că alţi terţi nu pot avea acces la baza noastră de date. Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR nu îşi asumă responsabilitatea asupra utilizării CV-urilor de terţe părţi care au accesat CV-urile cât timp sunt în baza noastră de date.

Puteţi să ştergeţi CV-ul din baza noastră de date oricând

Dacă postaţi datele altei persoane e necesar ca persoana respectivă să îşi fi dat în prealabil acordul pentru acest act.

Dreptul dvs. de a vă modifica şi şterge datele dvs. deţinute de operator

Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele dvs. de contact pe care le-aţi înregistrat, unele aspectele de care sunteţi interesat, incluzand noile informaţii despre produse şi servicii lansate. De asemenea puteţi să solicitaţi operatorului ştergerea datelor dvs. oricând.

Securitatea datelor

Pentru confidenţialitatea şi securitatea datelor contul de Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR e protejat de o parolă.

Cookies

Pentru a vă oferi o navigare cât mai fluidă pe site-urile Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR, folosim o facilitate a browserului Internet numită `cookie`. Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plasează pe hard-diskul utilizatorului. Aceste cookies sunt folosite pentru a memora numele utilizatorilor, parolele şi preferinţele, pentru a monitoriza parcursuri pe site, şi pentru a personaliza paginile în funcţie de vizitator.
Aveti opţiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies.
În acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-ul nostru.