IQNET SRAC ANAT
 

centrullabor@yahoo.com
Centrul de Instruire si Consultanta LABOR - Lider în Dezvoltare Profesională
RoRomână|EnEnglish Vineri 19 oct. 2018 ora: 09:39

Proiecte Europene

Cine suntem

Suntem este o organizaţie specializată în accesarea și implementarea proiectelor de finanțare din fonduri nerambursabile. Din 2000 suntem un partener de încredere pentru toți aceia care au decis să parcurgă alături de noi drumul de la “o idee către un proiect de succes”.

Obiective propuse

Preocuparea noastră o reprezintă scrierea, implementarea şi finalizarea unor proiecte viabile care să corespundă cu solicitările beneficiarilor şi cu cerinţele programelor finanţate de Uniunea Europeană. Serviciile companiei noastre cuprind întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, de la demararea proiectului până în momentul încasării ultimei tranşe din ajutorul nerambursabil şi asistenţă pe parcursul implementării în colaborarea cu autoritatea de management a programului de finanţare.

Experiența echipei

În cei aproape 15 ani de activitate am reușit să implementăm cu succes 7 proiecte depuse pe liniile de finanţare Phare, peste 25 de proiecte de consultanţă pentru înfiinţarea de IMM-uri depuse pe liniile de finanţare de la Banca Mondială prin AJOFM, 30 proiecte pentru tineri de perfecţionare profesională, de cultură, de diseminare a informaţiilor, de iniţiere şi dezvoltare a spiritului antreprenorial.
 

Proiecte cu finantare europeana nerambursabila finalizate:


1. „Paşi către viitor – Proiect pentru consiliere-orientare şi educaţie antreprenorială” POSDRU/161/2.1/G/135935

Obiectivul general al proiectului este “Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 360 de elevi din localitatea Slobozia. Grupul tinta vizat: 360 elevi ai Colegiului National „Mihai Viteazul”- Slobozia. Rezultate atinse: 360 de elevi beneficiari ai serviciilor de orientare şi consiliere profesională; 101 elevi spijiniţi în tranziţia de la şcoala la viaţa activă prin participarea la firmele de exerciţiu de Nivel I şi la cele 10 Workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”.2. „Romi in Baragan-Inventarul unui mod de viata”-PA17/RO13/LP37

Obiectiv general: Dezvoltarea dialogului intercultural si cresterea gradului de intelegere a romilor din Baragan. Grupuri tinta vizate in mod direct: artisti fotografi; comunitati de romi din Campia Baraganului; publicul larg;

Rezultate atinse:

- 1 campanie de teren privind inventarierea istorisirilor orale ale romilor;


- 10 comunităţi de romi studiate (Jud. Ialomiţa: Traian, Albeşti, Borăneşti, Vlădeni; Jud. Călăraşi: Mânăstirea, Borcea, Spanţov; Jud. Brăila: Roşiori, Berteştii de Jos, Gropeni);


- 1 concurs fotografie “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viaţă” (Temele surprinse în cadrul concursului au fost: urmărirea diferitelor obiceiuri / tradiții, a condiţiilor de viaţă ale romilor, a portului specific, surprinderea convieţuirii dintre romi şi populaţia majoritară, activităţi legate de meșteşugurile tradiționale specifice romilor din zona Bărăganului);


- 7 premii pentru concursul de fotografie (Locul I: Ivan Ionuţ - "Ritualul zilnic al ceaunului." şi Paşata Ionel - "Soarele la asfinţit...şi io tot mai răsărit!"; Locul II: Dobre Nicu Adrian - "Ce-ar zice Vasile Alecsandri şi Porojan al său!" şi Paşata Ionel - "Timpule, ţigan bătrân, trage şatra mai la drum! "; Locul III: Florin Floreanu - "Atelier de fierărie" şi Vintilă Mircea - "Adu furca bună"; Premiul de popularitate: Ivan Ionuţ cu fotografia "Sfârşitul zilei în jurul focului." care a primit 2861 like-uri.)


- 1 expoziţie de fotografie “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viaţă”;


- itinerarea expoziţiei de fotografie în cele 10 comunităţi de romi din Bărăgan;


- 1000 exemplare lucrare “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viatţă” (Materialul colectat pe teren cuprinde informaţii esenţiale despre cultura romă, iar lucrarea în cadrul căreia este valorificat este gândită ca un instrument menit să îmbunătăţească procesul de înţelegere şi acceptare a diversităţii culturale)


- 1000 exemplare catalog expozitie “Romi in Bărăgan – Inventarul unui mod de viata”;


- 120 exemplare din lucrare distribuite către instituţii de cultură.
3. “Formare profesională – baza dezvoltării durabile a satelor din jud. Călăraşi”-FEADRObiectivul general al proiectului: „Facilitarea transformării şi modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu”.

Rezultate:

- 72 beneficiari cuprinşi la programele de formare

- 72 persoane participante la vizitele de schimb de experienţă

- 72 atestate de participare la cursul de „Agricultură ecologică”4. „Poţi şi tu!” .– Competenţe mai bune pentru ocupare - PHARE 2006/018-147.04.02.01.01.303Obiectiv specific: dezvoltarea competenţelor de ocupare şi adaptare la piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din zona rurală şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri reduse. Rezultate:

- 160 de persoane consiliate şi instruite să îşi dezvolte competenţele de ocupare pe piaţa muncii;

- 160 de ore de training pentru dezvoltarea competenţelor;

- 80 de ore de consultanţă individuală pentru dezvoltarea competenţelor;

- 16 persoane plasate în interval de 12 luni de la finalizarea proiectului;

- un suport de curs publicat în format electronic şi pe hârtie;

- o cercetare de piaţă finalizată cu studiul „Identificarea nevoilor de competenţe şi calificări necesare pentru diminuarea dezechilibrelor de pe piaţa muncii”;

- 1 târg de locuri de muncă;

- 1 seminar despre carieră;

- 5000 de pliante şi 500 de afişe;

- 160 de diplome care certifică participarea la proiect.5. “Ajută-te singur! Măsuri active pentru şomerii ialomiţeni” - PHARE 2005/017-553.04.02.01.01. 314Obiectiv specific: acordarea de servicii de ocupare pentru 120 şomeri din judeţul Ialomiţa, consiliere şi mediere prin metode specializate, în condiţii de şanse egale.

Rezultate:

-120 de persoane, consiliate şi informate în tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă;

- o cercetare finalizată cu un studiu „Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal”;

- un târg de locuri de muncă; o pagină web de mediere electronică modernizată şi actualizată;

-120 diplome de participare la program.6.“Atelier şcoală pentru calificarea, recalificarea forţei de muncă pentru grupa de bază a ocupaţiei „Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului”, cod COR 8141”- PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.307Obiectivul proiectului: promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la nivelul de execuţie din întreprinderea solicitantă , în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă, în condiţiile promovării egalităţii de şanse şi combaterii discriminării pe piaţa muncii, prin implementarea corectă şi transparentă a unui proiect de resurse umane.

Rezultate:

-36 de angajaţi ai societăţii SC ORIZONT SRL calificaţi şi recalificaţi în meseria de „lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn”, cod nomenclator 8141.1.5, nivelul 1 de calificare

-35 de angajati ai SC ORIZONT SRL calificaţi în meseria de „Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn”, cod nomenclator 8141.2.2 din cadrul celor care au absolvit nivelul 1 de calificare

-1 publicaţie în 100 de exemplare ce cuprinde principalele activităţi ale proiectului şi rezultatele obţinute în termen de 12 luni

-71 diplome de calificare recunoscute pe plan naţional în primul an de implementare

-4 autorizaţii obţinute pentru susţinerea de cursuri în meseriile din grupa de bază COR 8141(2 pentru partener şi 2 pentru Solicitant)

7. “Adaptare prin calificare”- PHARE 2004/016-772.04.02.02.01.01.308Obiectiv: dezvoltarea forţei de muncă pentru a deveni mai adaptabilă în contextul deficitului de competenţe şi pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de evoluţie de pe piaţa forţei de muncă.

Rezultate:

-1 autorizaţie eliberată de CNFPA prin Comisia de autorizare Ialomiţa, reprezentând acreditarea legală a cursului „Montator pereţi şi plafoane din ghips carton”

-1 curriculă (programă) a cursului

-1 proiect didactic

-46 certificate de calificare

-1 studiu

-30 broşuri cuprinzând studiul

-materiale publicitare: 263 pliante, 50 de afişe

-4 comunicate de presă

-1 seminar


8.  “FII ACTIV! Măsuri active pentru şomerii ialomiţeni”-PHARE 2003/005-551-05.03.02.055Rezultatele proiectului :

- un site web de mediere a muncii

– un manual cuprinzând materialele susţinute în timpul seminariilor şi punctele de vedere ale beneficiarilor tipărit în 300 de exemplare

- un studiu privind profilul angajatorului ialomiţean folosit ca instrument în orientarea beneficiarilor direcţi

- 3 târguri de locuri de muncă organizate pe parcursul implementării proiectului în zonele Slobozia, Urziceni, Feteşti

–6 comunicate de presă privind lansarea proiectului, lansarea paginii web, desfăşurarea târgurilor în cele 3 zone şi încheierea proiectului.“PASI CATRE VIITOR-PROIECT PENTRU CONSILIERE-ORIENTARE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA”Proiectul este implementat de CIC Labor în parteneriat cu Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o durata de implementare de 18 luni începând cu data de 05.05.2015.Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 360 de elevi din localitatea Slobozia.

Rezultate atinse:

 1. 360 de elevi beneficiari ai serviciilor de orientare şi consiliere profesională;

 2. 101 elevi spijiniţi în tranziţia de la şcoala la viaţa activă prin participarea la cele 4 firme de exerciţiu de Nivel I

 3. 10 workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”

 4. 1 vizita de studiu la un targ


Grup tinta:

-360 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ din cadrul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”-Slobozia, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

Activităţi destinate grupului ţinta:

1.Consiliere si orientare profesionala:

Activitatea de consiliere şi orientare profesionala asigură:


 • conştientizarea resurselor proprii, a calităţilor, a abilităţilor şi a deprinderilor personale;

 • informarea cu privire la posibilităţile de dezvoltare şi dinamica pieţei muncii;

 • acumularea cunoştinţelor legate de redactarea unui CV, a unei scrisori de intenţie şi a modului de prezentare la un interviu cu un potenţial angajator.


2. Firmele de exerciţiu:

Firmele de exercitiu au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” prin:


 • familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme de exerciţiu;

 • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;

 • însuşirea şi perfecţionarea limbajului de afaceri


3. Workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”

 • a oferit grupului ţintă posibilitatea de a dezbate studii de caz şi de a interacţiona în cadrul workshopurilor cu speakeri care s-au remarcat în domeniul promovării culturii antreprenoriale. Activitatea a raspuns nevoii grupului tinta de a cunoaste experiente relevante, afaceri adevarate, precum si modele comportamentale specifice afacerilor; contactul nemijlocit cu informatii din businessul real au generat atitudini active, idei, si au consolidat cunostintele obtinute in firmele de exercitiu, fiind un corolar al acestora.


4. Vizita de studiu la un targ : METRO Expo 2015

 • eveniment unic de networking care a oferit oportunitati si solutii de afaceri. Cu o audienta selectata exclusiv din zona managementului de top, acest eveniment de networking a pus in legatura oameni de afaceri dornici sa isi impartaseasca cunostintele si experienta pentru a gasi solutii profitabile. Vizita a asigurat contactul grupului tinta cu activitatile principale din cadrul targului; grupul tinta a analizat afacerile prezentate la targ si a dezvoltat relatii interactive cu expozantii.
SUPORT ONLINE

msg_status Director
 

CONTACT

Tel/fax:
0371 356 956
E-mail:

centrullabor@yahoo.com

Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a va abona la noutati.
Descarca materiale GRATUIT