centrullabor@yahoo.com

Proiecte

Proiecte în desfăşurare:

 

„VINO LA ȘCOALĂ!” PROIECT PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE!                   

COD SMYS 107549

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina Urziceni anunță lansarea proiectului ”VINO LA ȘCOALĂ! Proiect pentru reducerea abanonului școlar și creșterea participării la educație!”

Proiectul se desfăşoară în perioada 12.10.2018.-11.10.2021

Obiectivul General al proiectului este: „Asigurarea accesului la un învăţământ general incluziv pentru preşcolarii şi elevii din Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina din Urziceni şi Şcoala gimnazială Alexandru Odobescu din Urziceni aflaţi în risc de abandon şcolar precum şi pentru tinerii/adulţii din comunitatea defavorizată aflată în proximitate”.

Grupul ţintă este format din:

– 50 copii de vârstă preşcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie, cu accent pe copii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural;

– 260 copii/elevi (cu vârste corespunzătoare învăţământului preuniversitar), inclusiv absolvenţi de liceu necertificaţi la examenul de bacalaureat şi elevi din şcolile profesionale, în special copii/elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii/elevii aparţinând minorităţii Roma, copii/elevi din mediul rural, copii/elevi cu dizabilităţi, copii/elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic

– 50 tineri de 16-24 de ani care au un loc de muncă, dar nu au absolvit învăţământul obligatoriu şi adulţi între 25-64 de ani care nu au absolvit învăţământul obligatoriu

Rezultate asteptate:

 • 40 copii identificaţi/recrutaţi/înscrişi la şcoală
 • 50 tineri/adulţi (femei şi bărbaţi) identificaţi/recrutaţi/înscrişi în programul ADS.
 • 50 preşcolari (fete şi băieţi, proporţional) consiliaţi educaţional.
 • 180 elevi (fete şi băieţi, proporţional) consiliaţi educaţional.
 • 50 prescolari (fete şi baieţi, proporţional) incluşi în activităţi extra-curriculare.
 • 75 elevi (fete şi băieţi, proporţional) incluşi în activităţi extra-curriculare.

 

Valoarea totală a proiectului (lei): 1.960.438.56 lei

Valoarea cofinanţării UE (lei): 1.666.372.78

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational cu Capital Uman 2014-2020

 

MATERIALE INFORMATIVE DESTINATE PĂRINŢILOR ANALFABEŢI

 

Autoîngrijirea

 

Drepturile copilului

 

Soluţionarea stresului şi a furiei

 

 

Disciplinare pozitiva

 

 

Creşterea. dezvoltarea şi stimularea copilului

 

 

Comunicare eficienta

 

 

Importanta jocului

 

Prevenirea abuzlui si efectele lui asupra copilului

 

 

MATERIALE INFORMATIVE DESPRE ROLUL EDUCAŢIEI

 

PLIANT ROLUL EDUCAŢIEI
FLYER ROLUL EDUCAŢIEI

 

AFIŞ ROLUL EDUCAŢIEI

 

 

 

MATERIALE INFORMATIVE DESPRE ROLUL EDUCAŢIEI

 

PLIANT COMBATEREA DISCRIMINĂRII
FLYER COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AFIŞ COMBATEREA DISCRIMINĂRII

 

 

MATERIALE INFORMATIVE DESPRE IMPLICAŢIILE NEGATIVE ALE ABANDONULUI ŞCOLAR

FLYER MARGINALIZARE
FLYER DELICVENŢĂ
FLYER EXCLUDERE DE LA PARTICIPAREA SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ

MATERIALE INFORMATIVE ACTIVITĂŢI PENTRU PREŞCOLARI/ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI/ ACTIVITĂŢI PENTRU „A DOUA ŞANSĂ „

ACTIVITĂŢI PENTRU PREŞCOLARI

ACTIVITĂŢI PENTRU ELEVI

 

ACTIVITATI PENTRU „A DOUA SANSA”

 

  

Proiect finalizat

„OMAGIU EROILOR DIN CÂMPIE – UN MEMORIAL PENTRU SACRIFICIU ŞI VITEJIE ÎN BĂRĂGAN ”

 

Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Razboi-Filiala Ialomiţa implementează în perioada 27 septembrie- 7 decembrie 2018 proiectul „Omagiu eroilor din Câmpie-Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan” finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Proiectul se desfăşoară în judeţele Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Scopul proiectului este de a revitaliza sentimentul patriotic şi de a consolida apartenenţa identitară la naţiunea şi poporul român, prin refacerea legăturilor emoţionale dintre înaintaşii eroi şi urmaşii lor din Câmpia Bărăganului.

Principalele activităţi implementate în cadrul proiectului sunt:

 • Realizare şi editare Broşură
 • Realizare şi editare Album
 • Realizare şi concepere emisiune radio
 • Pregătire, organizare şi desfăşurare evenimente expoziţionale în 10 localităţi din judeţele Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Motivaţia şi oportunitatea realizării proiectului:

În anul 2018 se aniversează 100 de ani de la evenimentul major care a fost Marea Unire de la 1918, realizată prin unirea provinciilor româneşti cu România şi pregătită ca urmare a eroismului soldaţilor români care au luptat în Primul Război Mondial. Printre eroii care şi-au jertfit viaţa pentru libertatea ţării lor s-au aflat foarte mulţi oameni din Bărăgan, cei mai mulţi ţărani, oameni cu dragoste de ţară şi de libertate precum Caporalul Constantin Muşat, călărăşeanul care a murit aruncând cu  singura mână rămasă grenade la Oituz. El a devenit emblematic pentru ceea ce înseamnă iubirea de ţară şi totodată exprimă profilul psihologic al eroului plecat din câmpie să îşi apere ţara de duşmani. Şi deşi i-au fost ridicate  statui ( Ultima Grenadă, la Buşteni, Bârlad, Brăila, Floroaica) constatăm că generaţiile actuale mai ştiu foarte puţine lucruri sau chiar deloc despre Caporalul Muşat şi despre ceilalţi eroi care şi-au dat sângele pentru o România liberă şi mare. Numele soldaţilor morţi, încrustate pe monumentele eroilor ridicate în satele din Bărăgan, par, pentru urmaşii lor, îndeosebi tineri, abstracte şi generale, fără legătură cu comunitatea sau familiile lor.

Proiectul îşi propune să elimine starea de indiferenţă şi ignoranţă şi să reclădească legături emoţionale între eroii cazuţi şi urmaşii lor, astfel încât patriotismul care i-a condus în luptă pe cei dintâi să treacă la urmaşi şi să le trezească sentimente de iubire de ţară şi popor, de apartenenţă şi mândrie naţională.

Este probabil ultimul moment în care recuperarea mai este posibilă.

MANIFESTĂRI EXPOZIŢIONALE 

In cadrul proiectului au fost organizate 11 manifestări expoziţionale. Scopul acestor manifestări a fost de a revitaliza sentimentul patriotic şi de a consolida apartenenţa identitară la naţiunea şi poporul român, prin refacerea legăturilor emoţionale dintre înaintaşii eroi şi urmaşii lor din Câmpia Bărăganului. Cele 11 manifestări au fost organizate în 11 comunităţi după cum urmează:

 • Roşiori, jud. Brăila;
 • Valcelele, jud. Călăraşi;
 • Rasa, jud. Călăraşi
 • Ciocaneşti, jud. Călăraşi;
 • Independenţa, jud. Călăraşi;
 • Griviţa, jud. Ialomiţa;
 • Gura Ialomiţei, jud. Ialomiţa;
 • Borduşani, jud. Ialomiţa;
 • Miloşeşti, jud. Ialomiţa;
 • Clinceni, jud. Ilfov;
 • Domneşti, jud. Ilfov;
                      

 

   Proiecte cu finantare europeana nerambursabila finalizate:

 1. „Paşi către viitor – Proiect pentru consiliere-orientare şi educaţie antreprenorială” POSDRU/161/2.1/G/135935

Obiectivul general al proiectului este “Îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 360 de elevi din localitatea Slobozia. Grupul tinta vizat: 360 elevi ai Colegiului National „Mihai Viteazul”- Slobozia. Rezultate atinse: 360 de elevi beneficiari ai serviciilor de orientare şi consiliere profesională; 101 elevi spijiniţi în tranziţia de la şcoala la viaţa activă prin participarea la firmele de exerciţiu de Nivel I şi la cele 10 Workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”.

 1. „Romi in Baragan-Inventarul unui mod de viata”-PA17/RO13/LP37

Obiectiv general: Dezvoltarea dialogului intercultural si cresterea gradului de intelegere a romilor din Baragan. Grupuri tinta vizate in mod direct: artisti fotografi; comunitati de romi din Campia Baraganului; publicul larg;

Rezultate atinse:

 • 1 campanie de teren privind inventarierea istorisirilor orale ale romilor;
 • 10 comunităţi de romi studiate (Jud. Ialomiţa: Traian, Albeşti, Borăneşti, Vlădeni; Jud. Călăraşi: Mânăstirea, Borcea, Spanţov; Jud. Brăila: Roşiori, Berteştii de Jos, Gropeni);
 • 1 concurs fotografie “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viaţă” (Temele surprinse în cadrul concursului au fost: urmărirea diferitelor obiceiuri / tradiții, a condiţiilor de viaţă ale romilor, a portului specific, surprinderea convieţuirii dintre romi şi populaţia majoritară, activităţi legate de meșteşugurile tradiționale specifice romilor din zona Bărăganului);
 • 7 premii pentru concursul de fotografie (Locul I: Ivan Ionuţ – „Ritualul zilnic al ceaunului.” şi Paşata Ionel – „Soarele la asfinţit…şi io tot mai răsărit!”; Locul II: Dobre Nicu Adrian – „Ce-ar zice Vasile Alecsandri şi Porojan al său!” şi Paşata Ionel – „Timpule, ţigan bătrân, trage şatra mai la drum! „; Locul III: Florin Floreanu – „Atelier de fierărie” şi Vintilă Mircea – „Adu furca bună”; Premiul de popularitate: Ivan Ionuţ cu fotografia „Sfârşitul zilei în jurul focului.” care a primit 2861 like-uri.)
 • 1 expoziţie de fotografie “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viaţă”
 • itinerarea expoziţiei de fotografie în cele 10 comunităţi de romi din Bărăgan;
 • 1000 exemplare lucrare “Romi în Bărăgan – Inventarul unui mod de viatţă” (Materialul colectat pe teren cuprinde informaţii esenţiale despre cultura romă, iar lucrarea în cadrul căreia este valorificat este gândită ca un instrument menit să îmbunătăţească procesul de înţelegere şi acceptare a diversităţii culturale)
 • 1000 exemplare catalog expozitie “Romi in Bărăgan – Inventarul unui mod de viata”;
 • 120 exemplare din lucrare distribuite către instituţii de cultură.

 

 1. “Formare profesională – baza dezvoltării durabile a satelor din jud. Călăraşi”-FEADR

Obiectivul general al proiectului: „Facilitarea transformării şi modernizării economiei rurale pentru a o face mai competitivă şi pentru a contribui la creşterea economică din teritoriu”. 

Rezultate:

– 72 beneficiari cuprinşi la programele de formare
– 72 persoane participante la vizitele de schimb de experienţă
– 72 atestate de participare la cursul de „Agricultură ecologică” 

 1. „Poţi şi tu!” .– Competenţe mai bune pentru ocupare – PHARE 2006/018-147.04.02.01.01.303

Obiectiv specific: dezvoltarea competenţelor de ocupare şi adaptare la piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din zona rurală şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri reduse.

Rezultate:

– 160 de persoane consiliate şi instruite să îşi dezvolte competenţele de ocupare pe piaţa muncii; 
– 160 de ore de training pentru dezvoltarea competenţelor; 
– 80 de ore de consultanţă individuală pentru dezvoltarea competenţelor; 
– 16 persoane plasate în interval de 12 luni de la finalizarea proiectului; 
– un suport de curs publicat în format electronic şi pe hârtie; 
– o cercetare de piaţă finalizată cu studiul „Identificarea nevoilor de competenţe şi calificări necesare pentru diminuarea dezechilibrelor de pe piaţa muncii”; 
– 1 târg de locuri de muncă; 
– 1 seminar despre carieră; 
– 5000 de pliante şi 500 de afişe;
– 160 de diplome care certifică participarea la proiect. 

 1. “Ajută-te singur! Măsuri active pentru şomerii ialomiţeni” – PHARE 2005/017-553.04.02.01.01. 314

Obiectiv specific: acordarea de servicii de ocupare pentru 120 şomeri din judeţul Ialomiţa, consiliere şi mediere prin metode specializate, în condiţii de şanse egale.

Rezultate:

-120 de persoane, consiliate şi informate în tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă;
– o cercetare finalizată cu un studiu „Valori, atitudini şi conduite în procesul de recrutare şi de management de personal”;
– un târg de locuri de muncă; o pagină web de mediere electronică modernizată şi actualizată;
-120 diplome de participare la program. 

 1. “Atelier şcoală pentru calificarea, recalificarea forţei de muncă pentru grupa de bază a ocupaţiei „Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului”, cod COR 8141”- PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.307

   

Obiectivul proiectului: promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existentă la nivelul de execuţie din întreprinderea solicitantă, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă, în condiţiile promovării egalităţii de şanse şi combaterii discriminării pe piaţa muncii, prin implementarea corectă şi transparentă a unui proiect de resurse umane.

Rezultate:

– 36 de angajaţi ai societăţii SC ORIZONT SRL calificaţi şi recalificaţi în meseria de „lucrător în prelucrarea produselor semifinite din lemn”, cod nomenclator 8141.1.5, nivelul 1 de calificare
– 35 de angajati ai SC ORIZONT SRL calificaţi în meseria de „Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn”, cod nomenclator 8141.2.2 din cadrul celor care au absolvit nivelul 1 de calificare
– 1 publicaţie în 100 de exemplare ce cuprinde principalele activităţi ale proiectului şi rezultatele obţinute în termen de 12 luni
– 71 diplome de calificare recunoscute pe plan naţional în primul an de implementare
– 4 autorizaţii obţinute pentru susţinerea de cursuri în meseriile din grupa de bază COR 8141(2 pentru partener şi 2 pentru Solicitant)

 1. “Adaptare prin calificare”- PHARE 2004/016-772.04.02.02.01.01.308

Obiectiv: dezvoltarea forţei de muncă pentru a deveni mai adaptabilă în contextul deficitului de competenţe şi pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de evoluţie de pe piaţa forţei de muncă.

Rezultate:

– 1 autorizaţie eliberată de CNFPA prin Comisia de autorizare Ialomiţa, reprezentând acreditarea legală a cursului „Montator pereţi şi plafoane din ghips carton”
– 1 curriculă (programă) a cursului 
– 1 proiect didactic
– 46 certificate de calificare
– 1 studiu
– 30 broşuri cuprinzând studiul
– materiale publicitare: 263 pliante, 50 de afişe
– 4 comunicate de presă
– 1 seminar

 1.  “FII ACTIV! Măsuri active pentru şomerii ialomiţeni”- PHARE 2003/005-551-05.03.02.055

Rezultatele proiectului :

– un site web de mediere a muncii 
– un manual cuprinzând materialele susţinute în timpul seminariilor şi punctele de vedere ale beneficiarilor tipărit în 300 de exemplare
– un studiu privind profilul angajatorului ialomiţean folosit ca instrument în orientarea beneficiarilor direcţi 
– 3 târguri de locuri de muncă organizate pe parcursul implementării proiectului în zonele Slobozia, Urziceni, Feteşti
– 6 comunicate de presă privind lansarea proiectului, lansarea paginii web, desfăşurarea târgurilor în cele 3 zone şi încheierea proiectului.


 

“PASI CATRE VIITOR – PROIECT PENTRU CONSILIERE-ORIENTARE SI EDUCATIE ANTREPRENORIALA”


Proiectul este implementat de CIC Labor în parteneriat cu Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o durata de implementare de 18 luni începând cu data de 05.05.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 360 de elevi din localitatea Slobozia.

Rezultate atinse:

  1. 360 de elevi beneficiari ai serviciilor de orientare şi consiliere profesională;
  2. 101 elevi spijiniţi în tranziţia de la şcoala la viaţa activă prin participarea la cele 4 firme de exerciţiu de Nivel I
  3. 10 workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”
  4. 1 vizita de studiu la un targ


Grup tinta:

– 360 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ din cadrul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul”-Slobozia, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

Activităţi destinate grupului ţinta:

1. Consiliere si orientare profesionala:

Activitatea de consiliere şi orientare profesionala asigură:

  • conştientizarea resurselor proprii, a calităţilor, a abilităţilor şi a deprinderilor personale;
  • informarea cu privire la posibilităţile de dezvoltare şi dinamica pieţei muncii;
  • acumularea cunoştinţelor legate de redactarea unui CV, a unei scrisori de intenţie şi a modului de prezentare la un interviu cu un potenţial angajator.

 

2. Firmele de exerciţiu:

Firmele de exercitiu au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul elevilor Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” prin:

  • familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme de exerciţiu;
  • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
  • însuşirea şi perfecţionarea limbajului de afaceri

 

3. Workshopuri pe tema “Antreprenoriat pentru tineri”

  • a oferit grupului ţintă posibilitatea de a dezbate studii de caz şi de a interacţiona în cadrul workshopurilor cu speakeri care s-au remarcat în domeniul promovării culturii antreprenoriale. Activitatea a raspuns nevoii grupului tinta de a cunoaste experiente relevante, afaceri adevarate, precum si modele comportamentale specifice afacerilor; contactul nemijlocit cu informatii din businessul real au generat atitudini active, idei, si au consolidat cunostintele obtinute in firmele de exercitiu, fiind un corolar al acestora.

 

4. Vizita de studiu la un targ : METRO Expo 2015

  • eveniment unic de networking care a oferit oportunitati si solutii de afaceri. Cu o audienta selectata exclusiv din zona managementului de top, acest eveniment de networking a pus in legatura oameni de afaceri dornici sa isi impartaseasca cunostintele si experienta pentru a gasi solutii profitabile. Vizita a asigurat contactul grupului tinta cu activitatile principale din cadrul targului; grupul tinta a analizat afacerile prezentate la targ si a dezvoltat relatii interactive cu expozantii.