IQNET SRAC ANAT
 

centrullabor@yahoo.com
Centrul de Instruire si Consultanta LABOR - Lider în Dezvoltare Profesională
RoRomână|EnEnglish Duminică 18 nov. 2018 ora: 22:13

Experienţă şi portofoliu

Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor a fost înfiinţat în anul 2000 şi s-a afirmat în următoarele domenii:
- cursuri de calificare/specializare pentru firme
- cursuri pentru administraţia publică
- cursuri de dezvoltare personală
- publicitate şi promovare în proiecte

Portofoliu

Portofoliu
Portofoliu-6
CURSURI SALUBRIZARE
Beneficiar: Consiliul Local Gilău, judeţul Cluj
Proiect Phare RO 2005/17-553.04.01.04.01.53 ”Colectarea selectivă a deşeurilor şi transport în microregiunea Gilău”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 26 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor.
Portofoliu-7
Beneficiar: Consiliul Local Ţăndărei, judeţul Ialomiţa
Proiect Phare RO 2004/016-77201.04.04.01.01 “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de est a judeţului Ialomiţa”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 37 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare-20, lucrător utilaje specializate pentru salubrizare-17).
Portofoliu-8
Beneficiar: Primăria comunei Băiculeşti, judeţul Argeş
Proiect Phare 2004 CES “Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Băiculeşti”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 10 persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare).
Portofoliu-9
Beneficiar: Consiliul Local Sfântu-Gheorghe, judeţul Ialomiţa
Proiect Phare RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.26 “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de est a judeţului Ialomiţa”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 54 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare-28, lucrător utilaje specializate pentru salubrizare-26).
Portofoliu-10
Beneficiar: Primăria comunei Acăţari, judeţul Mureş
Proiect Phare RO 2003/005-551.05.03.03.12 "Pro Regione Pură"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 20 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare).
Portofoliu-11
Beneficiar: Consiliul Local Bueşti, judeţul Ialomiţa
Proiect Phare RO 2004/016-772.04.01.04.01.01.25 “Gestiunea Integrată a Deşeurilor în Bueşti, Albeşti, Andrăşeşti, Perieţi, Ciulniţa şi Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 30 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare).
Portofoliu-12
Beneficiar: Consiliul local Reghin, judeţul Mureş
Proiect Phare RO 2003/005-551.05.03.03.03 “Gestionarea Deşeurilor, program PHARE CES 2003 - investiţie nouă în Municipiul Reghin”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 15 persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare).
Portofoliu-13
Beneficiar: Primăria Lehliu Gară, judeţul Călăraşi
Proiect Phare RO 2004/016-772.04.01.01.27 “Sistem integrat de gestiune a deşeurilor în localităţile Lehliu-Gară, Lehliu şi Lupşanu”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 22 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare).
Portofoliu-14
Beneficiar: Primăria oraşului Turceni, judeţul Gorj
Proiect Phare 2004 CES “Implementarea sistemului de colectare selectivă şi amenajarea staţiei de transfer în zona oraşului Turceni”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 20 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare).
Portofoliu-15
Beneficiar: Primăria comunei Cepari, judeţul Argeş
Proiect Phare 2004 CES “Gestionarea deşeurilor menajere în Zona de Nord-Vest a judeţului Argeş - comunele Cepari, Tigveni, Suici, Salatrucu”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 23 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare).
Portofoliu-16
Beneficiar: Consiliul Local Băile Herculane, judeţul Caraş Severin
Proiect Phare 2004 CES “Sistem de gestionare a deşeurilor în zona Băile Herculane”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 23 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare).
Portofoliu-17
Beneficiar: Consiliul Local Cumpăna, judeţul Constanţa
Proiect Phare 2004 CES “Proiectare şi execuţie staţie de sortare, puncte de colectare a deşeurilor menajere nepericuloase valorificabile colectate selectiv, inclusiv dotarea staţiei de sortare cu echipamente specifice”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 18 persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare).
Portofoliu-18
Beneficiar: Consiliul Local Copăceni, judeţul Ilfov
Proiect Phare 2005 CES “Îmbunătăţirea calităţii mediului prin colectarea selectivă, transport şi depozitarea deşeurilor menajere în comuna Copăceni, judeţul Ilfov”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 5 persoane în domeniul gestionării deşeurilor (lucrător pentru salubrizare).
Portofoliu-19
Beneficiar: Consiliul Local Bârsău, judeţul Satu Mare
Proiect Phare 2004 CES “Proiect de colectare selectivă a deşeurilor în satele componente din comunele microregiunii Someş Sus, din judeţul Satu Mare”
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 38 de persoane în domeniul gestionării deşeurilor (tehnician protecţia mediului-6, lucrător pentru salubrizare-15, lucrător utilaje specializate pentru salubrizare-17).
Portofoliu-40
"Asistenţă tehnică pentru managementul şi supervizarea Managementului Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Argeş, Etapa II"
Portofoliu-43
CURSURI APĂ-CANAL
Beneficiar: APA-CANAL ILFOV SA, Pantelimon
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire angajaţilor APA-CANAL ILFOV SA în specializarea “Instalator apă-canal”.
Portofoliu-0
Beneficiar: APA NOVA, Bucureşti
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire angajaţilor APA NOVA în specializarea “Electromecanic staţii pompare apă-canal”.
Portofoliu-1
Beneficiar: Medgidia, judeţul Constanţa
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 19 persoane pentru specializarea “Electromecanic staţii pompare apă-canal”.
Instruirea a fost realizată de dl. Lector ing. Dragomir Dan, formator pentru cursul ”Electromecanic Staţii pompare apă-canal” şi ing. Teodosiu Adrian, formator Instructaj de specialitate Norme Specifice Securitate şi Sănătate în Muncă.
Portofoliu-2
Beneficiar: Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov
Proiect Phare CES 2006 „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, Linia de Buget: RO 2006/018-147.04.01.04.01, precum şi a creşterii eficienţiei serviciilor furnizate de administraţia publică locală.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 18 persoane pentru specializarea “Instalator apă-canal”.
Portofoliu-3
Beneficiar: Ţăndărei, judeţul Ialomiţa
Servicii de formare profesională pentru personalul care va asigura buna desfăşurare a activităţii de transport şi distribuţie a apei la consumatori în cadrul proiectului “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în oraşul Ţăndărei judeţul Ialomiţa”.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 22 de persoane pentru specializarea “Operator circuite reţea apă” şi 9 persoane pentru specializarea “Instalator apă-canal”.
Portofoliu-4
Beneficiar: Urziceni, judeţul Ialomiţa
Au fost realizate servicii de instruire a personalului în ocupaţia de “Instalator apă-canal” cod COR 713602 si “Vidanjor-curaţitor canale” cod COR 916204 prin organizarea a două cursuri conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, în cadrul proiectului Phare “Modernizarea reţelelor de canalizare din municipiul Urziceni”.
Portofoliu-41
Beneficiar: Consiliul Local Berislăveşti, judeţul Vâlcea
Instruire gestionarea si exploatarea investitiei. Instruiti in legislatie europeana de mediu, in problemele specifice de operare a retelelor de apa, captare, inmagazinare, distributie, statii de pompare si in special a statiilor de tratare a apei.
Portofoliu-5
Beneficiar: Feteşti, judeţul Ialomiţa
Servicii de formare profesională pentru personalul care va asigura buna desfăşurare a activităţii de transport şi distribuţie a apei la consumatori în cadrul proiectului “Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a cartierului Feteşti Gară Etapa I”.
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 23 de persoane pentru specializarea “Operator circuite reţea apă”.
Portofoliu-49
CURSURI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Relaţii publice şi comunicare, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 15 persoane.
Portofoliu-48
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Resurse umane în administraţia publică, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 2 persoane.
Portofoliu-47
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Finanţe publice şi achiziţii publice. Control financiar, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 8 persoane.
Portofoliu-46
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Gestiunea patrimoniului, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 35 persoane.
Portofoliu-45
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Legislaţie în administraţia publică, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 35 persoane.
Portofoliu-44
Beneficiar: Primăria Moineşti, judeţul Bacău
Curs: Management şi reformă în administraţia publică, în cadrul proiectului "Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Moinesti prin implementarea unui program integrat de instruire,de practica in management si de gestiune a formarii resurselor umane"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 35 persoane.
Portofoliu-50
Beneficiar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu
Servicii de informare si consiliere profesionala pentru un grup tinta de 1600 de persoane din localitatile judetului Sibiu.
Portofoliu-27
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Comunicare în limba engleză - nivel mediu
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 9 persoane.
Portofoliu-28
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Manager de proiect
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 5 persoane.
Portofoliu-30
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Planificare strategică
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 8 persoane.
Portofoliu-31
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Managementul resurselor umane
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 4 persoane.
Portofoliu-32
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Tehnologia informaţiei
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 10 persoane.
Portofoliu-33
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Management financiar
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 3 persoane.
Portofoliu-34
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Achiziţii publice
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 9 persoane.
Portofoliu-35
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Norme europene de mediu
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 11 persoane.
Portofoliu-36
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Prevenire violenţa domestică
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 16 persoane.
Portofoliu-37
Beneficiar: Primăria Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
Curs: Egalitate de şanse
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 17 persoane.
Portofoliu-38
Beneficiar: Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea
Curs: Management strategic, în cadrul proiectului "Eficienţă şi calitate în actul decizional prin creşterea capacităţii organizaţionale a autorităţilor publice din judeţul Vrancea"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 25 persoane.
Portofoliu-39
Beneficiar: Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea
Curs: Comunicare inter şi intra-instituţională, în cadrul proiectului "Eficienţă şi calitate în actul decizional prin creşterea capacităţii organizaţionale a autorităţilor publice din judeţul Vrancea"
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 42 persoane.
Portofoliu-29
Beneficiar: Blocul Naţional Sindical Brăila, judeţul Brăila
Curs: Inspector resurse umane
Centrul de Instruire şi Consultanţă LABOR a asigurat instruire unui număr de 12 persoane.
Portofoliu-20
PROMOVARE ŞI PUBLICITATE
Beneficiar: Primăria Comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Lot 2 - Promovarea şi asigurarea publicităţii proiectului ”Managementul integrat al deşeurilor menajere în comunele Coşereni, Axintele şi Bărcăneşti”
Portofoliu-21
Beneficiar: Primăria Comunei Dridu, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Lot 2 - Promovarea şi asigurarea publicităţii proiectului ”Managementul integrat al deşeurilor menajere în localităţile Dridu, Fierbinţi, Adâncata, Moldoveni, Jilavele, Maia, Brazii, Roşiori, Dragoieşti, Moviliţa, Sineşti – judeţul Ialomiţa”
Portofoliu-22
Beneficiar: Primăria comunei Bueşti, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Servicii de publicitate – Realizare panouri stradale, Servicii de organizare a campaniilor de promovare
Portofoliu-23
Beneficiar: Consiliul Local Cepari, judeţul Argeş
Obiectul contractului: Serviciu de promovare şi publicitate
Portofoliu-24
Beneficiar: Primăria comunei Griviţa, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Serviciu de promovare şi publicitate
Portofoliu-25
Beneficiar: Consiliul local Ţăndărei, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Lot 1 – Servicii de realizare produse informative şi de promovare pentru proiectul “Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în zona de est a judeţului Ialomiţa”
Portofoliu-26
Beneficiar: SC Terra Tourism SRL Slobozia, judeţul Ialomiţa
Obiectul contractului: Campanie de promovare: distribuirea a 1000 de pliante în Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa
Portofoliu-42
CURS NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
Beneficiari: Hotel Select Slobozia, Hotel Rembrandt Bucuresti, Hotel Duke Bucuresti, Hotel Reginetta Bucureşti, Grand Cafe Van Gogh Bucuresti, Hotel Cota 1400 Sinaia, Hotel Rowa Dany Sinaia, Restaurant Crama Domnească Bucureşti, Salon Evenimente Ambery Hall.

SUPORT ONLINE

msg_status Director
 

CONTACT

Tel/fax:
0371 356 956
E-mail:

centrullabor@yahoo.com

Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a va abona la noutati.
Descarca materiale GRATUIT