centrullabor@yahoo.com

Educaţie parentală

Sănătatea emoțională a copilului tău

 

 

 

9 lucruri pe care trebuie să i le spui copilului tău!

 

 

 

 

 

 

Aspecte ale dezvoltării și fricii la copii în funcție de vârstă

 

 

 

 

Înscrie-te la “Şcoala pentru părinţi”!

Înscrie-te la „Școala pentru părinți”

 

 

 

“Şcoala pentru părinţi”

 

Educaţia începe în familie! Cel mai important rol în educarea şi dezvoltarea copilului o au părinţii, de aceea credem că este important ca şi aceştia să fie educaţi, la rândul lor.

Proiectul “Vino la şcoală! – proiect pentru reducerea abandonului şcolar şi creşterea participării la educaţie”, proiect implementat de Centrul de Instruire şi Consultanţă Labor în parteneriat cu Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 dedică părinţilor o întreagă activitate din program. Astfel, aceştia vor beneficia de:

  • Consiliere, elaborarea schemei de sprijin personalizat şi monitorizarea progresului
  • Derularea programului educativ “Şcoala pentru părinţi” (8 ateliere de educaţie parentală) organizat în 4 serii

Grup ţintă vizat:

120 părinţi de preşcolari/elevi din unităţile şcolare partenere, aparţinând unor categorii sociale defavorizate:

  • Părinţi ai copiilor/elevilor din unităţile şcolare partenere identificaţi cu risc de părăsire timpurie a şcolii
  • Părinţi care nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile – participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile;
Vino la scoala
Educatie parentala