centrullabor@yahoo.com

Cursuri de formare profesională

Obiectivul strategic al Centrului de Instruire şi Consultanţă LABOR este acela de a sprijini permanent îmbunătăţirea mediului socio-economic prin informare şi consiliere profesională şi prin programe de instruire şi dezvoltare profesională adresate indivizilor şi organizaţiilor.

 

OFERTA CURSURI

 

 • Comunicare în limba oficială – curs iniţiere – vă permite să vă insuşiţi şi să utilizaţi terminologia specifică şi să utilizaţi eficient toate formele de comunicare (verbală şi non-verbală) în contextul ocupării profesionale.
 • Competenţe antreprenoriat – curs iniţiere – vă permite să înţelegeţi conceptul de antreprenoriat, rolurile şi importanţa antreprenorilor.
 • Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – curs specializare – vă permite să pregătiţi elaborarea proiectului şi documentaţia elaborării proiectului.
 • Electromecanic staţie pompare apă-canal – curs specializare – vă permite să cunoaşteţi exploatarea, verificarea instalaţiilor şi echipamentelor electromecanice.
 • Comunicare in limba engleză – curs iniţiere – vă permite să dobândiţi cunoştinţe de vocabular şi gramaticale, cât şi de conversaţie, pronunţie.
 • Comunicare în limba engleză nivel mediu – curs perfecţionare – vă permite să aprofundaţi şi să vă însuşiţi gramatica limbii engleze.
 • Expert achiziţii publice – curs specializare – vă permite să analizaţi legislaţia aplicabilă specifică şi să planificaţi achiziţiile publice.
 • Manager de proiect – curs specializare – vă permite să planificaţi activităţile şi jaloanele proiectului şi să gestionaţi utilizarea costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect.
 • Antreprenor în economia socială – curs specializare – vă permite să analizaţi conceptul de antreprenor social şi să îmbinaţi activităţile generatoare de venit cu cele cu impact social.
 • Asistent relaţii publice şi comunicare – curs specializare – vă permite să activaţi în domeniul relaţilor publice prin cunoaşterea evenimentelor şi campaniilor de relaţii publice, relaţile publice şi noile tehnologii, relaţiile cu mass-media, realizarea şi difuzarea materialelor de relaţii publice.
 • Evaluator de furnizori si programe de formare – curs perfecţionare – vă permite să verificaţi documentaţia şi condiţiile de desfăşurare a programului de formare profesională, să aplicaţi cerinţele de asigurare a calităţii in formarea profesională continuă (FPC).
 • Manager resurse umane – curs specializare – vă permite să consiliaţi ceilalţi manageri în probleme de resurse umane şi să coordonaţi desfăşurarea activităţilor de resurse umane.
 • Manager financiar – curs specializare – vă permite să cunoaşteţi bazele managementului, pieţele financiare şi gestiunea portofoliului de valori mobiliare.
 • Lucrător în comerţ – curs calificare – vă permite să întocmiţi documentele specifice activităţii de vânzare şi să raportaţi activitatea de vânzare.
 • Inspector sănătate si securitate în muncă – curs specializare – vă permite să realizaţi instructaje pentru sănătate şi securitate în muncă la nivelul entităţilor care activează pe piaţa muncii.
 • Expert în securitate şi sănătate în muncă – curs specializare – vă permite să organizaţi şi monitorizaţi activitatea de protecţie a muncii.
 • Competenţe informatice – curs iniţiere – vă permite să utilizaţi funcţiile de bază ale unui sistem de operare, să formaţi şi dezvoltaţi deprinderi de utilizare a unor aplicaţii de calcul tabelar, de prezentare a mijloacelor moderne de comunicare (internet şi poştă electronică).
 • Competenţe sociale şi civile – curs iniţiere – vă permite să vă familiarizaţi cu conceptele de democraţie, justiţie, egalitate de şanse, discriminare, dizabilitate şi drepturile omului, astfel încât să dobândiţi abilităţi de autoreprezentare şi de comunicare în grup şi tehnici de negociere.

 

IMPORTANT!

 

 1. Certificatele sunt eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei sociale şi Persoanelor vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 2. Certificatele sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
 3. Cursurile se organizează în cursul săptămânii;
 4. Cursurile de calificare cuprind 1/3 instruire teoretică şi 2/3 instruire practică; 
 5. Cursurile se organizează la cerere pentru o serie de minim 15 persoane;
 6. Acte necesare înscrierii: cerere înscriere, copie ultima diploma de studii, copie buletin, adeverinţă medic familie.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi-ne la adresa centrullabor@yahoo.com