centrullabor@yahoo.com

Omagiu Eroilor din Câmpie-Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Ialomiţa anunță lansarea proiectului ” Omagiu Eroilor din Câmpie – Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan”, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Proiectul se desfăşoară în perioada 27.09.-07.12.2018 în judeţele Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Scopul proiectului este de a revitaliza sentimentul patriotic şi de a consolida apartenenţa identitară la naţiunea şi poporul român, prin refacerea legăturilor emoţionale dintre înaintaşii eroi şi urmaşii lor din Câmpia Bărăganului.

Proiectul urmăreşte:
-Recuperarea şi promovarea patrimoniului memoralistic şi documentar legat de Primul Război Mondial, pentru un public mai larg;
-Creşterea gradului de implicare a populaţiei în recuperarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric local legat de Primul Război Mondial;
-Realizarea a 10 manifestări expoziţionale în memoria înaintaşilor şi a eroilor care au căzut în Primul Război Mondial;
-Creşterea participării generale din regiune cu privire la celebrarea Centenarului;

Activităţile proiectului vor fi prezentate concomitent cu desfăşurarea lor, astfel încât să creăm cadrul adecvat implicării unui număr cât mai mare de participanţi.

Servicii de inovare sociala in Municipiul Moinesti

Centrul de Instruire și Consultanță Labor desfăşoară în cadrul proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) Municipiul Moineşti destinată zonelor urbane marginalizate(ZUM) şi zonelor urbane funcţionale aferente” activităţi de inovare socială utilizând metoda PhotoVoice.
Activitatea de inovare socială prin metoda PhotoVoice constă în implicarea activă a 5 membri ai comunităţii care imortalizează diversele probleme cu care se confruntă zona în care locuiesc şi realizarea unei expoziţii de fotografie cu imaginile rezultate şi descrise de aceştia.
Fotografiile realizate surprind probleme specifice socio-economice şi condiţiile de viaţă ale comunităţii marginalizate.

Nevoile generale surprinse de obiectivul camerei se grupează pe trei aspecte principale:
Educaţie: copii care nu merg la creşă/grădiniţă/şcoală; abandon şcolar; persoane cu nivel educaţional scăzut
Ocupare: persoane adulte care nu au un loc de muncă; lipsa resurselor financiare pentru a acoperi în fiecare lună cheltuielile
Locuire: calitate şi condiţii precare de locuire; lipsa de acces la utilităţi; lipsa în împrejurimea locuinţei a locurilor de joacă pentru copii, a spaţiilor verzi, a locurilor de parcare; necesitate reabilitare blocuri.
Scopul proiectului este combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local.