centrullabor@yahoo.com

Evenimente expoziționale „Romii de stepă – o poveste despre trecut și drumuri către modernitate”

Luna aceasta am dat startul evenimentelor expoziționale derulate în cadrul proiectului. Prima oprire a fost la Andrășești, în jud. Ialomița, unde a fost deschisă o expoziție tematică, aceasta urmărind prezentarea culturii rome, ca element cu valoare educațională, de înțelegere a diversității culturale și eliminare a comportamentelor de discriminare.

Activitatea de organizare de evenimente culturale are un aport esențial în imbunatatirea receptiei culturii rome si cresterea gradului de incluziune a romilor din zona de implementare a proiectului și contribuie la îmbunătățirea accesului la cultură a minim 500 de persoane și la sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin organizarea a 10 activități de artă contemporană vizând cultura romă sprijinite.

În cadrul expozițiilor care vor fi organizate în cele 10 localități vor fi aduse în fața publicului larg format atât din romi, cât și din populația majoritară, instantanee surprinse în cadrul desfășurării activităților din proiect, imagini vizand reprezentări și stil de viață în comunitățile rome precum si realizari fotografice ale participantilor la activitatile de arta contemporana.

 

Până la finalul perioadei de implementare a proiectului (31.10.2023) vor fi organizate alte 8 astfel de evenimente expoziționale în următoarele localități:

  • Traian, jud. IL
  • Padina, jud. BZ
  • Rușețu, jud. BZ
  • Berteștii de Jos, jud. BR
  • Viziru, jud. BR
  • Dragalina, jud. CL
  • Cernica, jud. IF

 

?̂? ??̦?????̆? ?? ???? ?? ???̦? ????????? ?? ???????̆, ??????? ?? ???????̦?? ????? ???????.

Programul de achizitii al proiectului „Vino la scoala! – Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie”

Programul de achizitii al proiectului „Vino la scoala! – Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie” – id 107549

 

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina Urziceni va informeaza ca a fost incarcat pe site Programul Anual de Achizitii Publice al proiectului „Vino la scoala! – Proiect pentru reducerea abandonului scolar si cresterea participarii la educatie” – cod SMIS 107549, revizuit la data de 11.06.2019. 

Documentul poarte fi consultat si descarcat de aici sau de la sectiunea „Descarca materiale”.

Omagiu Eroilor din Câmpie-Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Ialomiţa anunță lansarea proiectului ” Omagiu Eroilor din Câmpie – Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan”, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Proiectul se desfăşoară în perioada 27.09.-07.12.2018 în judeţele Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Scopul proiectului este de a revitaliza sentimentul patriotic şi de a consolida apartenenţa identitară la naţiunea şi poporul român, prin refacerea legăturilor emoţionale dintre înaintaşii eroi şi urmaşii lor din Câmpia Bărăganului.

Proiectul urmăreşte:
-Recuperarea şi promovarea patrimoniului memoralistic şi documentar legat de Primul Război Mondial, pentru un public mai larg;
-Creşterea gradului de implicare a populaţiei în recuperarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric local legat de Primul Război Mondial;
-Realizarea a 10 manifestări expoziţionale în memoria înaintaşilor şi a eroilor care au căzut în Primul Război Mondial;
-Creşterea participării generale din regiune cu privire la celebrarea Centenarului;

Activităţile proiectului vor fi prezentate concomitent cu desfăşurarea lor, astfel încât să creăm cadrul adecvat implicării unui număr cât mai mare de participanţi.

Servicii de inovare sociala in Municipiul Moinesti

Centrul de Instruire și Consultanță Labor desfăşoară în cadrul proiectului ”Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) Municipiul Moineşti destinată zonelor urbane marginalizate(ZUM) şi zonelor urbane funcţionale aferente” activităţi de inovare socială utilizând metoda PhotoVoice.
Activitatea de inovare socială prin metoda PhotoVoice constă în implicarea activă a 5 membri ai comunităţii care imortalizează diversele probleme cu care se confruntă zona în care locuiesc şi realizarea unei expoziţii de fotografie cu imaginile rezultate şi descrise de aceştia.
Fotografiile realizate surprind probleme specifice socio-economice şi condiţiile de viaţă ale comunităţii marginalizate.

Nevoile generale surprinse de obiectivul camerei se grupează pe trei aspecte principale:
Educaţie: copii care nu merg la creşă/grădiniţă/şcoală; abandon şcolar; persoane cu nivel educaţional scăzut
Ocupare: persoane adulte care nu au un loc de muncă; lipsa resurselor financiare pentru a acoperi în fiecare lună cheltuielile
Locuire: calitate şi condiţii precare de locuire; lipsa de acces la utilităţi; lipsa în împrejurimea locuinţei a locurilor de joacă pentru copii, a spaţiilor verzi, a locurilor de parcare; necesitate reabilitare blocuri.
Scopul proiectului este combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local.