IQNET SRAC ANAT
 

centrullabor@yahoo.com
Centrul de Instruire si Consultanta LABOR - Lider în Dezvoltare Profesională
RoRomână|EnEnglish Vineri 19 oct. 2018 ora: 09:23

Achizitii
Achizitie experti desfasurare workshopuri pe  tema Antreprenoriat pentru tineri


29.07.2015
Centrul de Instruire si Consultanta Labor angajeaza experti in cadrul proiectului  Pasi catre viitor - proiect pentru consiliere-orientare si educatie antreprenoriala „  pentru desfasurare workshopuri pe tema Antreprenoriat pentru tineriCalificari si abilitati necesare ocuparii postului vizat: Studii superioare finalizate, experienta relevanta in domeniu. Experienta profesionala generala: pana in 5 ani. Experienta specifica: pana in 5 ani. Atributii:analiza aplicata a nevoilor  specifice de cunoastere; realizarea materialelor de lucru si a suportilor scris/electronic; elaborarea metodologei de lucru in cadrul workshopului; coordonarea workshopurilor.

ERATA LA INVITATIA DE PARTICIPARE-ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Se modifica punctul 8 la Invitatia de participare astfel:

DIN

Pretul va fi exprimat in RON, fara TVAIN

Pretul va fi exprimat in RON, inclusiv TVA   

Se modifica punctul 3 la Invitatia de participare astfel:

DIN

deschisă competitivă conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţaIN

conform Ordinului ministrului fondurilor europene 1120/2013 deschisă competitivă conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţa
Achizitie servicii de audit financiarINVITAŢIE DE PARTICIPARE
1.Centrul de Instruire si Consultanta Labor în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita  organizează la sediul din Slobozia şi vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră până în data de 17.06.2014 la procedura de atribuire a contractului de achiziţie având ca obiect servicii de audit financiar cod CPV 79212100-4.


2.Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si din fonduri proprii.


Numărul de identificare al contractului:. POSDRU/161/2.1./G/135935


 


Titlul proiectului: Pasi catre viitor - proiect pentru consiliere-orientare si educatie antreprenoriala


3. Procedura de atribuire aplicata deschisă competitivă conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţa


4.Specificaţii tehnice minime : auditarea proiectului Pasi catre viitor - proiect pentru consiliere-orientare si educatie antreprenoriala „; elaborarea unui numar de 14 Rapoarte intermediare de audit si a unui Raport final de audit. Verificarea de catre auditor a cheltuielilor solicitate spre rambursare de catre beneficiar în Cererile de Rambursare a Cheltuielilor, a realitatii, exactitatii si eligibilitatii. Auditorul trebuie să realizeze activitatea de audit în conformitate cu specificaţiile tehnice pentru verificarea cheltuielilor unui contract de finanţare nerambursabilă în cadrul POS DRU, cu legislaţia naţională şi europeană, instrucţiunile AMPOSDRU, inclusiv Instructiunea nr. 3/10.03.2009 si Anexa “Verificarea cheltuielilor “ si prevederile Contractului de finantare Auditorul trebuie sa fie membru activ CAFR.


Durata contractului: serviciile de audit vor fi contractate pe toată durata implementării proiectului (16 luni) si pentru raportarea finala după inchiderea proiectului.


5. Reguli de transparenţă şi publicitate

Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt publicate pe www.labor.ro şi pot fi descărcate gratuit accesând Documentația pentru ofertanţi ataşată


Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului la adresa din Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita  sau la adresa de mail centrullabor@yahoo.com


6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 16.06.2014 ora 16.00. Clarificari privind achizitia pot fi obţinute  la următoarea adresă a achizitorului: la sediul din Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita  sau prin solicitare prin email centrullabor@yahoo.com (solicitati sa obtineti confirmarea primirii e-mail-ului).


7.Limba de redactare a ofertei: limba romana


8. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA.


9. Pretul ofertei este ferm.


NU se accepta actualizarea pretului contractului     X


10.Valabilitatea ofertei: 45  zile


11.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “pretul cel mai scăzut


12. Adresa la care se depune oferta : Slobozia, B-dul. Matei Basarab, bl. U21, sc. A, ap. 3, Cod Postal 920004, jud. Ialomita  sau scanata la adresa de mail centrullabor@yahoo.com .


13. Data limita pentru depunerea ofertei : 17.06.2014 ora 10.00


 


 


Cu mulţumiri,


Reprezentant legal,                                                                    


Elena Pacala 


 


Referent implementare,


Cristina Radu


 

SUPORT ONLINE

msg_status Director
 

CONTACT

Tel/fax:
0371 356 956
E-mail:

centrullabor@yahoo.com

Newsletter

Introduceti adresa de e-mail pentru a va abona la noutati.
Descarca materiale GRATUIT