centrullabor@yahoo.com

Omagiu Eroilor din Câmpie-Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan

Centrul de Instruire şi Consultanță Labor în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război Ialomiţa anunță lansarea proiectului ” Omagiu Eroilor din Câmpie – Un Memorial pentru Sacrificiu şi Vitejie în Bărăgan”, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru aniversarea Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial.

Proiectul se desfăşoară în perioada 27.09.-07.12.2018 în judeţele Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Ilfov.

Scopul proiectului este de a revitaliza sentimentul patriotic şi de a consolida apartenenţa identitară la naţiunea şi poporul român, prin refacerea legăturilor emoţionale dintre înaintaşii eroi şi urmaşii lor din Câmpia Bărăganului.

Proiectul urmăreşte:
-Recuperarea şi promovarea patrimoniului memoralistic şi documentar legat de Primul Război Mondial, pentru un public mai larg;
-Creşterea gradului de implicare a populaţiei în recuperarea şi dezvoltarea patrimoniului istoric local legat de Primul Război Mondial;
-Realizarea a 10 manifestări expoziţionale în memoria înaintaşilor şi a eroilor care au căzut în Primul Război Mondial;
-Creşterea participării generale din regiune cu privire la celebrarea Centenarului;

Activităţile proiectului vor fi prezentate concomitent cu desfăşurarea lor, astfel încât să creăm cadrul adecvat implicării unui număr cât mai mare de participanţi.